BÜYÜLER VE SIRLAR


BÜYÜ ÇEŞİTLERİ NELERDİR

İnsanlar maddi hayatın yanında Manevi hayatı yani metafizik hayatı da aynı anda yaşayan varlıklardır. Yaşadığımız kısacık dünya hayatında birçok zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktayız. İnsanoğlu bunların sebebini yalnızca maddi olarak düşünmesi çok doğru olmaz, çünkü insan aynı zamanda anda metafizik âlemde de yaşayan bir varlık olduğundan ruhsal dünyasındaki sıkıntıları, maddi hayatındaki etkenlerden biri olarak değerlendirilebilir. Bunlardan en etkilisi olan büyüyü kısaca tanımlamak gerekirse; insanların kendisi etkisi dışında, yani iradesi dışında, düşüncelerini yönlendirip ruh dünyasındaki fikirlerini olumsuz ve negatife dönüştürmek kaidesiyle onların metafizik enerjilerine müdahale edilmesidir. Bu müdahale üç harflileri (cin) kullanarak geçici veya kalıcı yapılabilmektedir.

Büyüde kullanılan malzemelere kısaca göz atarsak; tırnak, kaşık, sabun, ip, elbise ve benzeri malzemelerden yararlanılarak yapılır. En önemli faktörlerden biri, büyü yapanın kendi kalbini de bağlaması, büyünün etkili olacağına inanarak şeytandan yardım etmesini istemesidir.

 

Büyü çeşitleri

Tarih boyunca uygulanmış pek çok büyü bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinen ve etkili olanları; Kara büyü, papaz büyüsü, sabun büyüsü, evlilik büyüsü, aşk büyüsü ve bunun gibi farklı isimlere sahip büyülerdir. Bunlardan bazıları sık kullanılmasa de etkilidirler. Bunların isimleri ise, domuz yağı büyüsü,ayırma büyüsü, kurşun, biber büyüsüdür.

Büyü İslam dinine göre kati olarak yasaklanmıştır ve haramdır. Allah Resulü (s.a.v) büyü ve sihir hakkında konuşurken, büyüyü yedi büyük günah arasında saymış ve yapanların Allah’a (c.c) şirk koşmuş olacağını bildirmiştir. Büyü ve sihir inanan yapan ve yaptıran insanların cennete giremeyeceğini de bildirmiştir.

Yapılan büyü, küfrü ve şirki gerektirmesi nedeni ile yapan ve yaptıran kişi aynı anda küfre girmiştir. Allah’a (c.c) şirk koşmuş ve bundan dolayı kâfir olmuş demektir. Bu yüzden böyle gereksiz ve dünya üzerindeki en kutsal canlı olan insanı insanlıktan çıkaran büyülere kesinlikle tevessül edilmemelidir.

Medyum Tufan Tufan (0532  484 30 33), Allah’ın izniyle, yapacağı size özel uygulamalarla büyüleri bozabilecek ve sizi manevi sağlığınıza tekrar kavuşturacaktır.  Herkese aynı uygulamanın yapılması, büyü bozma için kesinlikle etkili bir sonuç vermeyeceğinden, Tufan Hocamızın uygulayacağı kişisel uygulamalar ile büyülerin etkisinden kısa zaman içerisinde kesin olarak kurtulmak mümkündür.