EBCET İLMİ  NEDİR ?

Ebcet
Ebcet ilminin Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Ebcet ilmi, İslam tarihinde büyük alimler tarafından kullanılmış önemli bir ilimdir. Günümüzde insanoğlunun evlilik tarihi, gelecekte nasıl bir hayat süreceği, kısmetinin kim olduğu ve benzeri basit olayları...

EBCET İLMİ  NEDİR ?

Ebcet ilmi, Arap alfabesinde bulunan harflere verilen sayısal değerlerinin hesaplanması çeşididir. Yani bir nevi muhasebe hesabıdır. Ebcet ilminde tüm hesaplar Arapça harflerden elif harfi ile başlamaktadır. Yıllar geçtikçe bu hesaplama yönteminde harflerin önemi daha da öne çıkmıştır.

Bu ilmin tarihsel gelişimini incelediğimizde; Ebcet ilminin Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Bundan sonra ise Romalılar tarafından da kullanıldığı bilinmektedir Tarihsel gelişim içerisinde Arapça alfabesindeki harflere sayısal değerler yüklendikten sonra o devrin edipleri, yazarları, şairleri ve âlimleri eserlerinde bu hesaplama yöntemini kullanarak geleceğe dair bazı olayların ve önemli tarihlerin tahminlerini, kendi eserlerinde kullanmışlardır. Edebi eser sahipleri ve âlimler, Ebcet hesabını kullandıkça Ebcet bir ilim halini almaya ve Arapçada bir yan ilim dalı olmaya başlamıştır. İlim olarak okutulmaya başladıktan sonra eser sahipleri, edipler, âlimler, şairler ve benzerleri tarafından iyice benimsemiş ve kabul edilmeye başlanmıştır.

Mukaddes kitabımız Kuran’ı Kerim, Peygamberimize (s.a.v) indiğinde zamanın âlimleri, edipleri, şairleri Ebcet ilmini uygulamış, tarihte gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bazı önemli tarihleri, örneğin Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u 1453 yılında fethedeceğini bulmuşlardır. Atalarımızın Ebcet ilmini hayatın her alanında, örneğin mimariden inşaata, ilimden tasavvufa, şiirden edebiyata kullanmakta olduğu ve buna büyük önem atfettikleri görülmektedir.

Ebcet ilmini uygulamak için altı usul kullanılmaktadır bunları kısaca başlıkları incelemek gerekirse; Küçük Ebcet Hesabı (Cümel-İ Sağir), En Küçük Ebcet Hesabı (Cümel-İ Asğar), Büyük Ebcet Hesabı (Cümel-İ Kebîr), En Büyük Ebcet Hesabı (Cümel-İ Ekber), Noktalı Ebcet Hesabı ve Noktasız Ebcet Hesabı olarak sayılabilecektir.

EBCET İLE GELECEK GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Sonuç olarak Ebcet ilmi, İslam tarihinde büyük alimler tarafından kullanılmış önemli bir ilimdir. Günümüzde insanoğlunun evlilik tarihi, gelecekte nasıl bir hayat süreceği, kısmetinin kim olduğu ve benzeri basit olayları öğrenmek için kullanma çabasında içinde oldukları görülmektedir. Fakat şunu bilmeliyiz ki gelecek, Allah’ın (C.C) iradesi ve kudreti altında olup Allah, insanoğluna göstermek istediği kadarını gösterir biz bu ilmi sadece yardımcı olarak kullanabiliriz.

Ebcet ilmi ile ilgili detaylı bilgiler ilim ve irfan sahibi mümtaz kişilik Medyum Tufan Hoca’dan edinilebilecektir. (0532  484 30 33)

S

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*