LEDUN İLMİ NEDİR?

Ledun
Şu nokta da çok mühimdir. İnsan kalbi rahmanı sırlara alıcı olduğu gibi, şeytani vesveselere de açıktır. İkisini ayırt etmeyen kişi, aldanır ve aldatır. Kendini de helakete sürükler. Konuyla ilgili Medyum Tufan ile görüşebilirsiniz. (0532 484 30 33)

LEDUN İLMİ NEDİR?

Ledün (Bâtın)ilmi Vehbi bir ilimdir. Bir nevi gayb ya da sırlar bilgisidir. Duyu, akıl ve tecrübe dışında elde edilir. Okuyarak, çalışarak öğrenilmez. Kuran-ı Kerimde Hz.Hızır’a verilen ledün ilmi diye bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Allah cc. tarafından insan kalbine ilham olarak verilen bir ilim olup akla ve anlatıma zıt gelebilir. Görünüşte imkânsız veya negatif (kötü) olarak algıladığımız hadiseler netice itibarıyla hayırlı ve mübarek işlere sonuç verebilir. İşte ledün ilmi sahibi kişiler Allah cc. ihsanı olarak hadiselerdeki gizli sırları ve hikmetleri bilir, konuşur, yapar.

Allah cc. tarafından bir kısım ehil zevat olan evliya ve sıddıklara ilmi ledün ihsan edilmiştir. Bu zatlar keramet sahibidir. İlmi ledün, ilmi zahirden ayrılmaz, bu iki ilme sahip kişilere Ulema-i rasihin denir. İnsan kalbinin çok hassas alıcılara sahip olması, zikir, fikir ve şükür ile kalplerinin şeffaflık kazanmasına vesile olur. İlmi ledün ihsan edilen kişilerin kalpleri yukarıda bahsedilen hasletlerden dolayı letafet kazanmıştır. Böyle temizlikteki kalplere Allah cc. tarafından sırlar ilham edilir.

Ledün ilmi Kuran-ı Kerimde açıkça bildirilmiştir.

Kehf suresinde Hz. Musa ile Hızır arasında geçen olaylar anlatılırken Hz. Hızır’ın İlmi Ledün sahibi olduğu beyan edilmektedir. Kehf suresindeki Hz. Musa ile Hz. Hızır Aleyhisselamın yolculukları boyunca olan hadiseler ve sonunda Hızır Aleyhisselamın Hz.Musa’ya Aleyhisselama olaylar neticesindeki açıklamaları ledün ilminin mahiyeti hakkında bize semavi bilgi vermektedir. Hz Musa A.s “ilmi ledünü bana öğretir misin” diye Hz Hızır A.s istekte bulunmuş, Hz Hızır, Allah cc. “bana öğrettiği ilmin hepsini sen bilmezsin. Bu yüzden de yaptıklarıma sabredemezsin” demiştir.

Yine Kuran-ı Kerimde Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam ile Sebe Melikesi arasında geçen hadiseler anlatılırken ledün ilminden bahsedilmektedir. Vezir Asaf bin Berhiya’nın ledün ilmi sahibi olduğu beyan edilmektedir. Neml suresi (38-40)ayetler.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V. de ehil olmayan kimselere bu ilim konusunda bilgi verilmesini yasaklamıştır. “Ey İbn-i Abbas insanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur” şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Yine Peygamber Efendimiz; Hz Ali’ye “İnsanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıklarını da bırakın. Siz Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz?  buyurmuştur. Daha başka hadislerde de bu konu ifade edilmektedir.

Şu nokta da çok mühimdir. İnsan kalbi rahmanı sırlara alıcı olduğu gibi, şeytani vesveselere de açıktır. İkisini ayırt etmeyen kişi, aldanır ve aldatır. Kendini de helakete sürükler. Konuyla ilgili Medyum Tufan ile görüşebilirsiniz. (0532 484 30 33)

S

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*