NAZAR KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

nazar
nazarın gerçek olduğu hususlarında hadis-i şerifler de mevcuttur. Hz. Peygamber Efendimiz S.A.V. “Nazarın gerçek olduğunu ve nazardan ve etkilerinden Allah’a sığınılması gerektiğini” buyurmaktadır.  Yine nazarla alakalı Efendimiz S.A.V. “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı mezara girdirir” buyurmuşlardır.

NAZAR KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Türkçe de “kem göz” anlamına gelen nazar kelimesi, Arapçadan dilimize “bakma” kelimesinden gelmiştir. Yöresel olarak “nazara uğrama” veya “nazar değmesi” ifadeleriyle farklı kullanılışları vardır.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim de nazardan söz edilmektedir. Kalem suresinde 50-51 ayetlerde; “Rabb’i onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri vakit neredeyse gözleri ile seni yıkıp devireceklerdi. Bir de durmuşlar, ‘O herhalde bir delidir.’ diyorlardı”. Ayette geçen “neredeyse gözleri ile seni yıkıp devireceklerdi” ifadesi, nazarın gerçek olduğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktadır.

Yine Kuran-ı Kerimde Yusuf suresinde geçen hususta; Yakup A.S çocuklarına Mısır’a girişleri ile alakalı tavsiyesinde “ Oğullarım şehre girerken hepiniz aynı kapıdan değil de farklı kapılardan giriniz ki size nazar değmesin. Ancak yine de size Allah’tan gelecek bir hükmü kaldıramam” buyrulmuştur. Bu nedenle de nazarın insanlık tarihi kadar eski oluşu bir gerçektir.

Ayrıca nazarın gerçek olduğu hususlarında hadis-i şerifler de mevcuttur. Hz. Peygamber Efendimiz S.A.V. “Nazarın gerçek olduğunu ve nazardan ve etkilerinden Allah’a sığınılması gerektiğini” buyurmaktadır.  Yine nazarla alakalı Efendimiz S.A.V. “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı mezara girdirir” buyurmuşlardır.

Nazar Değerse Bu Kaderi Değiştirmiş mi Olur?

Nazarın gerçek olduğu, çağlar boyunca anlatılan kıssalarla konuşula gelmektedir. Tarih boyunca anlatılan halk hikâyelerinde nazara maruz kalmış insanların, hayvanların, tarla ürünlerinin, meyvelerin ve ev eşyalarının durumları resmedilmiş ve hikâyeleştirilmiştir. Hatta tekerlemeler bile söylene gelmişti. Nazara maruz kalan insanlara kurşun dökmek, nazar boncukları takmak da buradan esinlenerek yapılmıştır.

Nazarın kadere tesiri olamaz ve kaderi değiştiremez. Çünkü kader Allah cc. ezeli ilminde yazılmış bir husustur. Nazara maruz kalan birisinin, yaşantısında bir takım değişiklikler olabilir. Ancak bu hususlar, zaten kader kitabında yazılı olduğu için kaderin değişmesi değil yazılı olan hususların günü ve zamanı gelince gerçekleşmesi olarak değerlendirilmelidir.  Bu durumda nazarın kaderin önüne geçmesi gibi bu durum söz konusu değildir.

Nazarla alakalı yaşadığınız sıkıntılardan kurtulmak için Medyum Tufan Hoca’dan yardım alabilirsiniz. Medyum Tufan Tufan (0532  484 30 33) manevi sıkıntılarınızda başvuracağınız güvenilir adresinizdir.

S

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*