NAZAR NEDİR?

nazar
Nazar değmesi, ‘kişinin bakışlarıyla, etrafındaki canlılara, hatta eşyalara bile zarar verici, yıkıcı olacak şekilde etkilemesini’ ifade etmektedir.Nazar ve diğer konularda bilgi almak için, beyefendi ve naif kişiliği ile dikkat çeken, tüm dünyanın tanıdığı Medyum Tufan ile görüşebilirsiniz. (0532  484 30 33)

NAZAR NEDİR?

Nazar sözlük anlamı olarak bakmak, görmek gibi anlamları ifade etmektedir. Ancak kavramsal olarak nazar ise ‘bir şeye zarara verecek şekilde bakışlarıyla onu etkilenmesi’ manasındadır. Hayranlık ve aşırı övgü gibi kavramlarda nazar kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde nazar kavramı, en çok ‘nazar değmesi’ ile gündeme gelmektedir.

Nazar değmesi, ‘kişinin bakışlarıyla, etrafındaki canlılara, hatta eşyalara bile zarar verici, yıkıcı olacak şekilde etkilemesini’ ifade etmektedir. Bir bakıma nazar, kişinin vücüdundaki biyoenerjinin bakış yoluyla karşıdakine aktarılması ve onu farklı şekillerde etkilemesidir. Bakışla karşı tarafa aktarılan enerji, karşıdakinin biyoenerji dengesini bozmak suretiyle çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Karşısındaki insan veya hayvan olabileceği gibi eşya da olabilir. Bu hadiseler sonucunda etkilenen şeyin durumuna halk arasında nazar değmiş, göz değdi veya nazar aldı denilmektedir.

Nazar’ın İslam Dinindeki Yeri

Nazar dinimizde de önemli konulardan biri olarak ele alınmış ve üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Kur’an-ı kerimde de nazar ile ilgili ayetler mevcuttur. Onların bir tanesi Kalem suresinde geçmektedir ve Allah-u Teala (cc), Peygamber efendimize (sav) hitaben şöyle buyurmaktadır: ‘O inkar edenler Kur’an-ı işittikleri zaman, seni sanki gözleriyle nazar edip yıkacaklardı.’ Ayetten de anlaşılacağı üzere nazar vardır ve Peygamber Efendimiz de buna maruz kalmıştır.

Bir rivayete göre peygamber efendimizin ‘Nazar (göz değmesi) haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı (kaderin vuku bulmasından önce onu yok etmek ve ortadan kaldırmak mümkün olsaydı) onu, nazar geçerdi. Fakat nazar kaderi geçemez.’ dediği belirtilmiştir.

Nazardan Korunmak Mümkün müdür?

O halde nazardan korunmak mümkün müdür ve nazara karşı ne yapılmalıdır.? Peygamber efendimizden rivayet edildiğine göre, efendimiz; ‘Bir kimse evinde Fatiha ve Ayet-el Kürsi yi okursa o gün o eve (ev halkına) göz değmez’ diye buyurmuştur. Yine rivayete göre Muavvizetan yani Felak ve Nas Sureleri indirildikten sonra, Peygamber Efendimizin nazara karşı onları sık sık okuduğu ve ashabına da onları okumalarını önemle tavsiye ettiği belirtilmiştir.

S

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*